11 Wpływ gry w szachy na ludzki mózg

Szachy są popularnie nazywane "grą umysłową". Szachowi arcymistrzowie na przestrzeni wieków byli powszechnie postrzegani jako intelektualni giganci, obdarzeni niezwykłymi zdolnościami poznawczymi, niesamowitą zdolnością koncentracji, fotograficzną (ejdetyczną) pamięcią i godną pozazdroszczenia strategiczną przenikliwością. Tradycyjne i regularne szachy, które przetrwały dziesiątki wieków, nie są zwykłą walką między królami na koniach i królowymi sypiącymi brokatem. Jego korzenie sięgają głęboko w historię, trzymając umysły w niewoli i zdobywając ogromną popularność na całym świecie. Zawiłość, złożoność i strategiczny charakter gry przyniosły jej wysokie uznanie, a także sprawiły, że stała się narzędziem rozrywki na równi z pisaniem czy malowaniem.

W tym artykule przyjrzymy się niesamowitemu wpływowi szachów na ludzki mózg. Szachy to starożytna gra, która wzmacnia zdolności umysłowe i stymuluje funkcje mózgu w celu poprawy we wszystkich aspektach życia; jest to również sposób patrzenia na samo życie, które następnie wpływa na wszystko inne.

11 przydatnych efektów gry w szachy dla ludzkiego mózgu

1. Zwiększa umiejętności przyjmowania perspektywy

Urzekającym wpływem szachów na mózg jest ich transformujący wpływ na zdolność do empatii i rozumienia perspektyw. Angażowanie się w tę strategiczną grę zmusza graczy do przewidywania ruchów przeciwnika, strategowania i rozważania potencjalnych wyników. Ten ciągły trening umysłowy kultywuje zwiększone poczucie empatii, czyniąc jednostki bardziej biegłymi w rozumieniu i dzieleniu się uczuciami innych. Według artykułu artykułu opublikowanego w National Center for Biotechnology Information, konsekwentne zaangażowanie w szachy wiąże się z większą elastycznością poznawczą, kluczowym elementem w dostosowywaniu swojego punktu widzenia do różnych okoliczności.

2. Umożliwia wejście w stan przepływu

Koncepcja przepływu, charakteryzująca się całkowitym pochłonięciem aktywnością, znajduje doskonały przykład w grze w szachy. Gdy gracze zanurzają się w zawiłościach gry, wchodzą w strefę psychologiczną, nie zważając na upływ czasu i zewnętrzne czynniki rozpraszające. To zwiększone skupienie nie tylko poprawia rozgrywkę w szachy, ale także przenika do innych aspektów życia, podnosząc produktywność i kreatywność. Badania sugerują, że czynności takie jak szachy mogą wywoływać stan przepływu, przyczyniając się do ogólnego rozwoju potencjału poznawczego.

3. Ochrona przed rozwojem demencji

Niebezpieczeństwo starczego upadku i demencji przypomina coraz bardziej w starszym wieku. Gra w szachy, granie w inne stymulujące umysłowo gry itp. ma wpływ na ochronę przed rozwojem demencji. Niekończąca się praca umysłowa polegająca na studiowaniu każdego ruchu, przewidywaniu, jaki może być następny ruch przeciwnika, planowaniu celów i planowaniu strategii utrzymuje połączenia neuronowe.

4. Zwiększa kreatywność

Poza strategicznymi zawiłościami, szachy katalizują twórczą ekspresję. Złożone schematy gry i niezliczone potencjalne scenariusze tworzą środowisko, które stymuluje kreatywne myślenie. Gracze są zmuszeni myśleć nieszablonowo, opracowywać niekonwencjonalne strategie i dostosowywać swoje podejście do zmieniających się warunków. Procesy umysłowe doskonalone w szachach bezpośrednio przyczyniają się do poprawy kreatywnego myślenia w różnych dziedzinach życia.

5. Łagodzenie objawów ADHD

Jedno zadanie na raz: Kiedy trudno jest skupić się na jednym problemie, osoby z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) mogą mieć problemy. Jednak dzięki strukturze szachów i ich nieustającemu polotowi, zapewniają one doskonałą drogę do rozwijania uwagi lub koncentracji. Gra w szachy utrzymuje koncentrację, poprawiając zdolność skupienia i śledzenia myśli. Jest to dokładnie to, z czym wiele osób z ADHD ma trudności. Na podstawie badanie przeprowadzone w 2016 roku na temat wpływu szachów na mózgszachy zostały wykorzystane jako korzystna interwencja dla dzieci z ADHD. Odnotowano poprawę w zakresie uwagi i koncentracji po rozegraniu około czterech partii szachów tygodniowo przez dziesięć kolejnych tygodni.

6. Uniwersalny apel

W ostatnich czasach sławni arcymistrzowie zmierzyli się nawet z najbardziej zaawansowanymi superkomputerami swoich czasów - częściej wychodząc z tych pojedynków zwycięsko. Atrakcyjność szachów wykracza jednak daleko poza geniusz Fischerów, Kasparowów i Carlsenów. Dziś w szachy entuzjastycznie grają miliony ludzi na całym świecie, od Nowej Zelandii po Kalifornię i od Norwegii po RPA. W swojej istocie są postrzegane jako satysfakcjonujące zajęcie dla tych, którzy pragną stymulacji umysłowej lub szukają intelektualnych wyzwań.

7. Wzmocnienie intelektualne

Prawda jest taka, że szachy to nie tylko gra dla osób o wyższym intelekcie. W rzeczywistości pomagają one przeciętnym entuzjastom rozwijać swój intelekt. Jako aktywność, szachy wyróżniają się na tle większości innych gier tym, że są w stanie jednocześnie stymulować analityczne myślenie lewej półkuli mózgu i kreatywne rozwiązywanie problemów prawej półkuli mózgu. Badania wykazały, że osoby wprowadzone do gry w szachy w młodym wieku - niektóre nawet w wieku pięciu lat - wykazały znacznie szybszy rozwój swoich umiejętności motorycznych, zrozumienia logicznej przyczyny i skutku, zdolności poznawczych i ogólnych umiejętności życiowych, w porównaniu do swoich rówieśników, którzy nie byli narażeni na tę grę. Jedno z takich badań, przeprowadzone przez dr Stuarta Marguliesa i opublikowane przez American Chess Foundation w 1991 roku, wykazało znaczną poprawę średniej umiejętności czytania w grupie dzieci z mniej uprzywilejowanej części Nowego Jorku po tym, jak aktywnie zaangażowały się w grę w szachy przez sześć do dwunastu miesięcy. W innym często cytowanym badaniu przeprowadzonym pod koniec lat 90-tych, 4000 uczniów w Wenezueli wykazało znaczną poprawę średnich wyników IQ, zaledwie cztery miesiące po tym, jak nauczono ich - i regularnie zmuszano do gry - w szachy.

8. Lepsze podejmowanie decyzji

Powszechnie uważa się również, że ponieważ gra w szachy wymaga strategicznego myślenia i krytycznego podejmowania decyzji, ma ona głęboki wpływ na rozwój obszaru mózgu bezpośrednio odpowiedzialnego za te czynności - kory przedczołowej. Gra w szachy pomaga zatem ludziom w każdym wieku rozwijać dalekowzroczność i podejmować lepsze decyzje życiowe, zarówno w kontekście natychmiastowym, jak i długoterminowym.

9. Rozwój poznawczy

Dowody z setek badań obserwacyjnych przeprowadzonych na badanych osobach wyraźnie pokazują, że szachy mają zdecydowanie pozytywny wpływ na rozwój zdolności poznawczych, szczególnie w młodszych grupach wiekowych. Badania kliniczne wykazały również fizyczne dowody na to, że szachy mają korzystny neurologiczny wpływ na mózg. Skany mózgu osób, które nauczyły się gry i regularnie grały przez pewien czas, wykazały znaczny wzrost liczby dendrytów - które poprawiają połączenia między neuronami w mózgu - w porównaniu ze skanami wykonanymi przed nauką gry w szachy. Ogólnie rzecz biorąc, lepsza łączność między neuronami jest równoznaczna z lepszymi umiejętnościami poznawczymi.

10. Szachy jako terapia

Fakt, że szachy poprawiają zdolności poznawcze, jest uznawany medycznie. Wyjaśnia to, dlaczego stanowią one integralną część terapii dla pacjentów dochodzących do siebie po uszkodzeniach mózgu spowodowanych wypadkami lub udarami, a także dla osób cierpiących na takie schorzenia jak CTE (przewlekła encefalopatia pourazowa), PTSD (zespół stresu pourazowego) i choroba Alzheimera. Stwierdzono również, że gra w szachy ma uspokajający wpływ na osoby cierpiące na nerwicę lękową lub schizofrenię.

11. Istotne dla naszych czasów

Szachy szczycą się bogatym dziedzictwem, które przetrwało próbę czasu. Wczesne wersje tej gry powstały w starożytnych Indiach i Chinach, gdzie była popularna wśród rodziny królewskiej, szlachty i arystokracji - jako ćwiczenie strategiczne przygotowujące do strategicznych działań wojennych.

5 wskazówek, jak włączyć szachy do codziennego życia

1. Ustal regularny czas gry w szachy

Poświęć stały czas każdego dnia na grę w szachy, ustanawiając rutynę ćwiczeń umysłowych. Kultywowanie konsekwentnej rutyny szachowej jest kluczem do czerpania korzyści poznawczych. Zarówno poranny rytuał, jak i wieczorny nawyk mają tę zaletę, że mają ustalony czas na ćwiczenia umysłowe.

2. Korzystaj z aplikacji szachowych

Wykorzystaj technologię, używając aplikacji szachowych do wygodnej i dostępnej rozgrywki, zapewniając elastyczność we włączaniu szachów do codziennego życia. Przyjmij erę cyfrową, integrując aplikacje szachowe z codzienną rutyną. Dostępność aplikacji szachowych zapewnia płynne włączenie strategicznego myślenia do codziennych czynności, zamieniając nawet krótkie przerwy w okazję do stymulacji umysłowej.

3. Połącz szachy z przerwami

Wprowadź sesje szachów szybkich podczas przerw, aby zwiększyć czujność i koncentrację. Podnieś swój czas przerwy, włączając dynamiczne sesje szachów szybkich. Rozgrywanie krótkich partii pomiędzy zadaniami może sprawić, że będziesz bardziej czujny i lepiej skoncentrowany. Możesz także zmienić otoczenie, spacerując lub po prostu przechodząc do innego pokoju.

4. Włącz szachy do spotkań towarzyskich

Zaangażuj się w towarzyską grę w szachy z przyjaciółmi lub dołącz do klubu szachowego, wspierając poczucie przyjemności i przyjaznej rywalizacji. Przekształć szachy w przedsięwzięcie społeczne, grając z przyjaciółmi lub stając się częścią klubu szachowego. Społeczny aspekt wspólnej rozgrywki dodaje warstwę przyjemności i przyjaznej rywalizacji do doświadczenia szachowego.

5. Połącz szachy z nauką

Wprowadź szachy do praktyk edukacyjnych, aby wzbogacić doświadczenie uczenia się, włączając je do lekcji dla dzieci lub wykorzystując je jako narzędzie do doskonalenia akademickiego. W przypadku dzieci, włączenie szachów do lekcji poprawia ich rozwój poznawczy, promując myślenie strategiczne i umiejętności rozwiązywania problemów. Wykorzystaj szachy jako wszechstronne narzędzie do doskonalenia akademickiego, wykorzystując ich zdolność do stymulowania krytycznego myślenia i wzbogacania ogólnego doświadczenia edukacyjnego.

Podsumowanie

Szachy, które istnieją od wieków, ale są tylko grą, zapewniają doskonałe ćwiczenia umysłowe. Wpływ gry w szachy rozciąga się daleko, w tym poprawiając perspektywę i kreatywność, aby być może chronić przed demencją. Wykorzystanie szachów, które istnieją od ponad 10 stuleci, do medycznej poprawy nawyków umysłowych poprzez naukową aranżację rzeczy w codziennym życiu z pomocą nowoczesnej technologii i połączenie systemu społecznego - innymi słowy, połączenie go z codziennymi zachowaniami. W erze coraz bardziej zaawansowanej technologii starożytna gra w szachy pozostaje samotnym światłem świecącym w naszym świecie, oświetlając stymulację mózgu. Wpływ gry w szachy na ludzki umysł jest dziś tak żywy i istotny, jak nigdy wcześniej.